Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI)


EUKI vznikla za podpory německého Ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

Hlavním cílem EUKI je podporovat spolupráci na rozvoji v oblasti klimatu v zemích EU (hlavní pozornost je věnována střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropě) za účelem snížení emisí skleníkových plynů, a to v osmi klíčových oblastech: politika v oblasti klimatu, energetika, budovy a obce, mobilita, zemědělství, půda a lesnictví, financování v oblasti klimatu a udržitelné hospodářství.

Veškeré projekty podpořené z prostředků EUKI mají pomoci zjednodušit komunikaci o politice v oblasti klimatu a fungují na přeshraniční spolupráci formou výměny znalostí a zkušeností.

Vrcholnou událostí komunity EUKI je konference konaná každoročně v Berlíně.

 

Více informací o iniciativě EUKI na https://www.euki.de/en/