Česko-německá výměna zkušeností přispěje k úsporám energie

posted in: Aktuality | 0

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spustilo společně s Asociací poskytovatelů energetických služeb a Ostbayerische Technische Hoschule Amberg-Weiden projekt mezinárodní výměny poznatků v oblasti snižování energetické náročnosti.

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci přispívají k chodu své sítě a díky členství získávají služby energetických poradců, kteří navrhují a připravují projekty úspor energie a opatření pro navýšení energetické účinnosti.

Po celém Německu vzniklo k roku 2020 téměř 300 takovýchto sítí, v jejichž rámci se rozběhlo násobně více projektů energetických úspor, které celkem snížily emise CO2 o více než pět milionů tun. Do konce roku 2022 by měla v České republice vzniknout demonstrační Síť energetické efektivity, která prokáže své výhody oproti individuálnímu řešení projektů energetických úspor.

Více detailů o projektu si můžete přečíst zde.