Členové Sítě energetické účinnosti navštívili Hassfurt, mekku dekarbonizace v Bavorsku

posted in: Aktuality | 0

V polovině června navštívily dvě desítky akademiků, energetiků a komunálních zastupitelů sdružených v Síti energetické účinnosti bavorské město Hassfurt, které je vzorovým příkladem, jak zajistit kompletní spotřebu energií měst z obnovitelných zdrojů. Motivováno krizovými situacemi v jaderných elektrárnách po světě se Německo rozhodlo k odchodu … Continued

Síť energetické účinnosti pomáhá vytyčit směr 15 obcím a městům

posted in: Aktuality | 0

Součástí projektu Přeshraniční výměna zkušeností v oblast zvyšování energetické účinnosti, podpořeného z prostředků EUKI, jsou kromě setkávání starostů, také odborné konzultace z oblasti energetiky, které členům Sítě energetické účinnosti poskytuje v rámci projektu Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Na projektu se … Continued

Zveme Vás na on-line workshop – SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

posted in: Aktuality | 0

Proč se v německých městech a průmyslových podnicích daří významně šetřit energie? Lze německý model využít i v České republice? Jak fungují energeticky úsporné projekty (EPC) v Čechách? Na všechny tyto otázky Vám odpovíme během našeho dopoledního workshopu. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov … Continued

Česko-německá výměna zkušeností přispěje k úsporám energie

posted in: Aktuality | 0

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spustilo společně s Asociací poskytovatelů energetických služeb a Ostbayerische Technische Hoschule Amberg-Weiden projekt mezinárodní výměny poznatků v oblasti snižování energetické náročnosti. Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit … Continued