Pilotní síť energetické účinnosti zahájila činnost!

posted in: Aktuality | 0

Po vzoru německých Sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První setkání členů této sítě proběhlo na začátku února 2022 v sídle Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. Sešlo se celkem 12 starostů, starostek, zastupitelů a pracovníků úřadů měst a obcí z celé ČR. Spojovalo je jediné téma: Jak efektivně hospodařit s energií.

      V síti jsou zastoupeny menší obce jako je Bělá nad Radbuzou, Pilníkov, Sázava, Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy, Bystříce, Letohrad či Mníšek pod Brdy, ale i Kladno, Karviná či Děčín.  Různé jsou i problémy, před kterými každé z nich stojí. Síť energetické účinnosti, jejíž činnost bude v tomto roce hrazena z fondu EUKI (Evropská iniciativa na ochranu klimatu), může pomoci. Díky ní bude mít každý z účastníků zajištěnu podporu týmu odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, kteří pomohou městům a obcím s identifikaci vhodných opatření pro úsporu energie a vypracováním krátkého posudku, jehož závěrem bude doporučení opatření k realizaci. Tento dokument bude dále sloužit jako podkladový materiál pro následující studii proveditelnosti předcházející jeho realizaci. 

     Cílem prvního setkání bylo seznámit se a ujasnit si očekávání. Mluvilo se o problémech se shromažďováním dat o spotřebě, o jejich dalším využití, o chybějících energetických managerech a legislativě ohledně energetických komunit, ale také o velkých plánech do budoucna v oblasti FVE a komunitní energetiky. Řeč byla i o zavádění energetického managementu (EM). Jeho důležitost na setkání zdůrazňoval  i Jakub Maščuch z ČVUT UCEEB: „Je dokázáno na řadě studií, že už samotné zavedení EM ušetří 5 – 20 % nákladů na energie jen proto, že si zaměstnanci dávají pozor, kolik energie spotřebovávají“ a dodal: “EM je však především o sledování a o „překládání“ informací o dění v energetice obecních objektů do jazyka zastupitelů a pracovníků úřadu, a to je pro město klíčové.“

     Celkově bylo setkání a myšlenka Sítí energetické účinnosti hodnocena kladně jak starosty obcí, které s energetikou začínají, tak i zástupci větších měst. David Škorňa řekl:“ Díky zapojení do mezinárodního projektu SPARCS jsme se v Kladně velmi posunuli. Sdílení zkušeností je velkým přínosem“. Josef Wozniak z Karviné ocenil, že nyní už ví, komu zavolat ohledně energetického managementu. 

     „Je mimořádně důležité se propojovat s místními akčními skupinami, svazy obcí a dalšími iniciativami, tak abychom spojili své síly, dělili se našimi znalostmi a zkušenostmi. To nám umožní se osamostatnit od nadnárodních společností, které  logicky sledují jiné cíle,“ připomněla starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

    Druhé setkání účastníků sítě proběhne v dubnu, v jedné z účastnických obcí, tak aby si všichni mohli prohlédnout konkrétní energeticky úsporné řešení na místě.