Síť energetické účinnosti diskutovala o komunitní energetice

posted in: Aktuality | 0

Přínosy komunitní energetiky, legislativní bariéry, technické možnosti a právní aspekty, a hlavně z čeho komunitní energetiku zaplatit – tyto a další okruhy byly obsahem dubnového setkání představitelů Sítě energetické účinnosti, která vznikla díky projektu Přeshraniční výměna zkušenosti v oblasti zvyšování energetické účinnosti podpořeného z programu EUKI.

Téměř tři desítky zástupců měst, obcí a odborných firem se sešlo v Benešově u Prahy, aby diskutovaly o komunitní energetice. Wojciech Belch, vedoucí výzkumného týmu Participativního plánování a design Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT mluvil o přínosech komunitní energetiky, koho už se dnes tato oblast týká, volbě role, jakou chce obec v komunitní energetice hrát a také jak začít. Klíčové je podle něj vyjednat „politickou podporu“ napříč všemi skupinami obyvatel v obci, protože komunitní energetika je dlouhodobá strategická aktivita, která se bez informovanosti, pochopení a široké podpory realizovat nedá. Důležitou roli hraje dobře zpracovaná strategie a hluboká znalost pravidel trhu s energiemi a tarify. Upozornil i na častý mytus, že obce ušetří na distribučních poplatcích. EU nyní předpokládá, že obce budou muset platit spravedlivý poplatek podle toho, jak budou zatěžovat distribuční síť. Neopomněl zmínit překážky rozvoje komunitní energetiky: hodnotové (absence autorit, energošmejdi), tržní (lidské zdroje, absence financí na předprojektovou přípravu, nevyspělé byznysové prostředí) a technické (kapacita distribuční sítě, datová podpora).

Další prezentující Petr Volf, vedoucí výzkumného týmu UCEEB, se zaměřil na technické aspekty komunitní energetiky a OZE. Věnoval se FVE, bateriovým systémům a jejich smysluplnému využití, přeceňovanému vlivu sklonu panelů, ale i příkladům dobré praxe v bytových domech. Upozornil přítomné starosty také na problematiku měření po fázích a v Česku zatím téměř nedostupného součtového měření a využití asymetrických spínačů. Účastníci se ptali: „Máme volnou střechu a příští měsíc končí dotační výzva na FVE, kde máme začít?“ Radim Kohoutek z APES radil: „Začněte kvalitní analýzou vašeho energetického hospodářství, jaký je stav vašich zařízení, jaká je bilance vašich energetických toků, zjistěte ideálně hodinovou spotřebu. Bez hlubší znalosti toho, co se u vás děje, je šance, že se trefíte do správného řešení, mizivá. Oslovte odborníky, vše si promyslete a v klidu počkejte na další výzvu. Stát je připraven OZE masivně dotovat a bude otevírat ještě několik dotačních výzev.“

Právním aspektům komunitní energetiky se věnoval Vojtěch Krajíček z právní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Obsahem jeho prezentace byl současný stav novely energetického zákona LEX OZE II. Schvalování je v časovém skluzu za termíny stanovenými v evropských směrnicích a nestihne se ani původní předpokládaná účinnost k začátku července 2023. V nejbližší době tedy nebude možné provozovat energetická společenství či společenství pro obnovitelné zdroje, což jsou dvě navrhované formy komunitní energetiky. Návrh novely má zatím řadu slabých míst, přesto jej však lze považovat za krok správným směrem, a to mimo jiné díky úpravě dalších způsobů sdílení elektřiny.

Poslední oblastí, které se zúčastnění věnovali, byla dotační podpora. Jindřiška Kapitánová z renomované dotační a poradenské společnosti enovation představila současné dotační tituly, ze kterých je možné čerpat prostředky na energetické úspory: OPŽP, Národní program životního prostředí a Modernizační fond. U každého z nich zmínila výši alokace, účel, podmínky čerpání, komu je učen a další důležité informace.

Celé setkání provázela velmi živá diskuze, dotazy na konkrétní téma, a především výměna zkušeností mezi zástupci měst a obcí, sdruženými v Síti energetické účinnosti, zřízené po vzoru bavorských sítí v rámci projektu, na němž se společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) podílí Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies se sídlem v bavorském Ambergu, při Osbayerische Technische Hoschule Amberg, Weiden (OTH-AW).

Další setkání proběhne 15. června v bavorské obci Hassfurt, kde si účastníci mj. prohlédnou jak v 13tisícové obci funguje akumulace elektřiny do vodíku s využitím KVET technologie a další možnosti využití OZE.