Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti

Trvání projektu: 01. 09. 2020 – 30. 11. 2022

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 je vytvořit v České republice podle úspěšného německého formátu síť či sítě spolupracujících subjektů (energetických poradců, obcí a průmyslových podniků) v oblasti snižování energetické náročnosti a v rámci této sítě sdílet informace a zkušenosti a přispět tak ke vzniku dalších projektů zaměřených na úspory energie, využití OZE a inovace.

Klíčové bude přenést německý koncept do českého formátu, prokázat funkčnost těchto sítí v českém prostředí a jejich přínos oproti individuálnímu řešení projektů energetických úspor.

Na projektu se společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (ČVUT UCEEB) podílí Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) a Center for Excellence for Cogeneration Technologies se sídlem v bavorském Ambergu, při Osbayerische Technische Hoschule Amberg, Weiden (OTH-AW).

Na konci projektu budou výsledky prezentovány a nabídnuty dalším potenciálním zájemcům.