Kongres bavorských sítí energetické účinnosti

posted in: Aktuality | 0

Zveme vás k online účasti na kongresu Sítí energetické účinnosti v Bavorsku dne 15. 7. v 10:00 s účastí bavorského ministra financí, koordinátorů a členů jednotlivých sítí. Cílem účasti na tomto kongresu je dát šanci českým municipalitám, energetickým manažerům a poskytovatelům energetických služeb nahlédnout pod pokličku funkčních Sítí energetické účinnosti, které již mnoho let fungují napříč celým územím Bavorska. Kongres bude pro české uchazeče simultánně tlumočen. Za českou stranu vystoupí Ing. Jan Špale (ČVUT UCEEB).

 

Předběžný program kongresu:

  • 10.00 – 11.00 Úvodní slovo (bavorský ministr financí a zástupci koordinátora sítě)
  • 11.00 – 12.00 Aktuální inovační projekty ze sítí v cílovém trojúhelníku ekologie-ekonomika-bezpečnost dodávek – panelová diskuze (zástupci členů sítě)
  • 13.00 – 13.30 Možnosti snížení CO2 v průmyslu – technické možnosti a ekonomické výzvy (společnost Schlagmann Poroton)
  • 13.30 – 14.00 Zřízení společné tepelné a plošné energetické sítě z obnovitelných energií – realizační projekt z plánu využití digitální energie okresu Berchtesgadener Land
  • 14.30 – 15.00 Zřízení a provoz městské vodíkové infrastruktury – provozní zkušenosti a perspektivy
  • 15.00 – 15.30 Meziměstské energetické využití kalů z čistíren odpadních vod v mono spalovně ve Straubingu – současný stav
  • 15.30 – 15.50 Představení projektu EUKI – Sítě energetické účinnosti

 

Přihlašujte se zde. Odkaz na konferenci bude zaslán přihlášeným před samotným setkáním.

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) „Sítě energetické účinnosti – Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti“ je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci přispívají k chodu své sítě a díky členství získávají služby energetických poradců, kteří navrhují a připravují projekty úspor energie a opatření pro navýšení energetické účinnosti.